• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Vädret lugnar ned sig under måndagen. Men det är fortsatt troligt att människor kan lösa ut laviner. Rådet är att undvika sluttningar med drevsnö som är branta nog för laviner. Titta hur drevsnön beter sig under skidorna eller skotern. Sprickor i snön är tecken på att snön är svag. Välj då en annan väg eller vänd om. Tänk på vad som finns runt dig. Små laviner kan få stora konsekvenser i eller i närheten av terrängfällor så som skog eller raviner.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Under torsdag eftermiddag så drog en snöstorm in över området och initierade en ny lavincykel. Denna cykel har fortsatt under fredag, lördag och har kulminerat under söndagsdygnet. Det har under de senaste dagarna observerats och rapporterats många laviner varav majoriteten har startat i de nya drevsnöflaken. Flera stora laviner som kan ha gått i djupare begravda svaga lager har också observerats. Lavinerna har både varit naturliga och startat vid bekämpning. Inga skid- eller skoteråkarutlösta laviner har rapporterats ännu. Det har drevat i hela området under de senaste dygnen samt snöat kraftigt natten mot söndag för att sedan avta under förmiddagen. Generellt så är flaken hårdare på höjd och mjukare kring trädgräns och neråt. Våra tidigare problematiska bestående svaga lager kommer att bli allt svårare att påverka ju längre tiden går i och med stabilisering av de överliggande drevsnöflaken.

Fjällväder

Snöbyar fortsätter röra sig in men upphör natt mot måndag, då även tillfälligt minskad molnighet. Från måndag förmiddag åter snöbyar. Nysnömängd mellan 0 och 20 cm, störst mängder i de västra delarna av områdena. Måttlig till frisk vind lokalt hård mellan väst och nordväst, blåsigast under natten. Temperatur 5-10 minusgrader.
x