• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Söndag – lugnet före stormen

Fortsatt två lavinproblem - bestående flak och drevsnö. Det svåraste först - bestående flak. Svårigheten är att de inte syns, problemet finns nere snön. Vårt bästa råd är att vara extra försiktig i vägvalen. Den här typen av laviner startas ofta på platser där lutning och snödjup varierar mycket. Detta är platser att undvika. 
Drevsnön finns bara på enstaka platser. Du känner igen den på att snön ser jämn och slät ut. Vill du ta det säkra före det osäkra så välj bort sluttningar brantare än 30 grader i den terräng problemen finns, i grafiken nedan ser du vilka väderstreck och höjder. När du väljer väg så fundera även kring: Vad blir konsekvensen av en lavin - finns det terrängfällor?
Notera att lavinfaran väntas öka snabbt efter helgen!

Förväntad utveckling

Hårt väder väntas komma in under söndag kväll. Snöfall och stormvindar väntas.

4. Stor


Lavinproblem 1: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Lavinproblem 2: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekSmå


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Lavinaktivitet
Ingen lavinaktivitet är inrapporterad under lördagen men en liten lavin har rapporterats under fredagen. Den utlöstes av skidåkare i drevsnö, det var på en västsida i höjd med trädgränsen. I östra delen av prognosområdet har vi sett en liten spontan lavin som vi misstänker gått dom senaste dagarna, detta var på en ostsida.

Snötäcke och väder
Det går att hitta riktigt bra åkning uppe på kalfjället men framförallt i trädgränsen och nedåt. 5-10 cm pudersnö ligger på många platser. Däremot har den lösa snön drevat lokalt och lagt sig i tunnare drevsnöflak på sidor som lutar norrut till västerut. Bästa skoteråkningen finns vid trädgränsen och neråt där vinden inte kommit åt snön lika hårt under tidigare stormar och snötäcket är mjukare i sin helhet.Det finns några tydliga svagheter i snötäcket i form av sockersnö i närheten av skarlager. Våra tester visar att dessa svaga lager kan orsaka stora laviner, men vi har inte observerat någon större lavinaktivitet under den senaste tiden. Om du hör "whumphljud" i snön är det ett tydligt varningstecken på att snötäcket är instabilt medans avsaknaden av "whumphljud" inte är ett tecken på att det är säkert. De milda temperaturerna och för årstiden tjocka snötäcket har medfört dåliga isar på jokkar och sjöar.

Fjällväder

Ostlig vind eller växlande. I morgon efterhand västlig vind. Först mycket moln, söndag morgon uppklarnade. Till kvällen sedan mulnande följt av snöfall.  Ingen eller mycket liten snömängd. 7-12 minusgrader.
x