• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


1

Liten lavinfara

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Liten lavinfara och bestående svaga lager i snötäcket, kom ihåg att det fortfarande går att starta laviner. Lättast att påverka svagheterna är där flaket ovan är tunnare, t.ex. runt stenar eller klippor. Var uppmärksam på tecken som tyder på lavinfara så som att snötäcket ger ifrån sig suckande ljud. Välj dina åk väl och fundera på konsekvenserna av en lavin. Hur stor blir den och finns det terrängfällor. Det ligger mest snö ovanpå de svaga lagren på väst till nordsluttningar, här bli en eventuell lavin störst.

Förväntad utveckling

1. Liten

Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Bestående svaga lager

Farliga förhållanden. Hantera branta sluttningar som möjliga lavinsluttningar och undvik brant terräng. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god.

Lavinaktivitet och snötäcke

Ingen ny lavinaktivitet observerad. Lavinproblemen finns just nu på specifika och branta platser i terrängen, framförallt nord till västsidor och där flaken är lite mjukare. Dessa drevsnöflak vilar ovanpå ett svagt lager med gammal nedbruten snö och facetter. Ungefär i mitten av snötäcket hittar vi ett skarlager med facetter kring. Detta har inte varit aktivt på ett tag men kan komma att bli vid större förändringar i snötäcket. Närmast marken återfinns det ett tjockare lager med bägarkristaller. I och med ett generellt tunt snötäcke, låga temperaturer och långsam stabilisering väntar vi oss att detta problemlager kommer hänga med ett tag till.
x