• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Lördag - kallt men farlig snö

Det är i början av säsongen och vår osäkerhet är stor. Vi vet att det gått stora laviner i området och att djupt begravda svagheter är den troliga orsaken. Bestående flak kallas lavinproblemet, det är mycket svårt att förutspå och försvinner inte fort. Rådet är att åka mycket konservativt och inte i närheten av något brantare än 25 grader, varken ovanför eller nedanför. Undvik särskilt platser där snötäcket är tunnare, till exempel runt stenar, klippor eller på konvexa sluttningar.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Det finns absolut mest snö från Abiskodalen och västerut och under våra observationsturer den senaste veckan har vi sett flertalet stora laviner i dessa områden. Vi blev även vittnen till när en skoteråkare på avstånd utlöste en stor lavin i Kårsavagge. Lavinerna har utlösts i ett svagt lager med facetterad snö djupt ned i snötäcket. Dessvärre består denna svaghet under en längre tid då temperaturerna är kalla och stabiliseringen går långsamt. Förra helgen drog stormen "Jan" in. Vi har sett spåren efter lavinaktivitet på de flesta branta sluttningar som samlade snö under stormen. Det är relativt lite människor ute i terrängen denna tid på året och vi misstänker att lavinaktiviteten kommer öka om fler personer åker i brant terräng.

Fjällväder

Svag eller måttlig nordlig eller växlande vind. Mest mulet och lokalt någon snö. 12-18 minusgrader.
x