+
-

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsen


Ej bedömd lavinfara

5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

x