+
-

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsen


1

Liten lavinfara

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för torsdagen

Trots liten lavinfara så kan det vara möjligt utlösa laviner på enstaka platser i mycket brant terräng, exempelvis konvexa sluttningar eller nedanför hängdrivor. På sydsidor kan solens värme mitt på dagen tillfälligt försvaga snön och även där är lutningen avgörande. Problemet ökar ju brantare vinkel sluttningen har mot solen. Vårt råd är att undvika mycket brant terräng i alla väderstreck samt sydliga sluttningar med värmepåverkad snö. Se även upp med hängdrivor som kan försvagas av solens strålar och rasa ner.

Förväntad utveckling

1. Liten

Lavinproblem 1: Hängdrivor


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Hängdrivor

Rasar oftast i samband med snödrev eller milt väder. Undvik om möjligt att vistas på och under hängdrivan

Lavinproblem 2: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Drevsnö

Lavinfaran ökar på läsidorna av fjället samt i andra terrängformationer som har en läsida från vinden. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet.

Lavinaktivitet och snötäcke

I slutet av förra veckan gick det ett flertal naturligt utlösta laviner samt även några som startades av skidåkare och skoteråkare. På kalfjället är snötäcket fortfarande rejält kallt. Det innebär att det fortfarande finns svaga lager djupt i snötäcket. Det tydligaste av dessa finns ungefär i mitten av snötäcket och bildades i slutet av januari. Snöflaken ovanpå är hårda och på de flesta platser tjocka varför det inte är sannolikt att människor startar laviner djupt i snötäcket. Men det är inte omöjligt under speciella omständigheter som exempelvis en hängdriva som rasar, en lavin som startar i drevsnö, eller om man har oturen att åka skoter eller skidor där snötäcket är tunnare och känsligare. På lägre höjd har tidigare perioder med kraftigt växlande temperaturer gjort att det underliggande snötäcket har smält, frusit ihop och stabiliserats. Har du själv varit ute på fjället? Hjälp oss att göra bättre lavinprognoser genom att berätta vad du har sett eller hört på www.facebook.com/lavinprognoser/.
x