+
-

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för tisdagen

Bra snö och fin åkning lockar men det är läge att hålla sig i skinnet. Snöbyar och friska till hårda vindar fyller på med snö på fjällens läsidor. Under rådande förhållanden är det klokt att låta den indrevade snön stabiliseras. Vårt råd är att bedöma terrängen noggrant och att välja åkning i lite flackare terräng i första hand. Tydliga tecken på lavinfara som du ska ta på allvar är spår av färska laviner och flakbildning vid skidorna.

Förväntad utveckling

3. Betydande

Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Drevsnö

Lavinfaran finns främst på läsidorna av fjället samt i andra terrängformationer som har en läsida från vinden. Enklaste sättet att minska risken är att undvika branta sluttningar med nysnö och drevsnö och välja flackare terräng (under 30 grader).

Lavinaktivitet och snötäcke

Den senaste drevsnön har orsakat flera små och stora laviner under helgen. Efter flera dagar med snödrev så börjar vindflaken i brantare terräng att bli tjocka. Upp emot en meter med drevsnö har vinden lagt in i tydliga läformationer. Före senaste snöfallet täcktes snöytan av en hård skare. Kombinationen med den hårda skaren och nuvarande kalla temperaturer gör att vindflaken binder sämre. Läsluttningarna finns framförallt på fjällens östra sidor. Under säsongen som varit har snön mestadels kommit från väster eller söder så snötäcket är djupare på nord- och ostsluttningar. Snödjupet ökar också generellt längre västerut i området. Har du varit ute på fjället? Rapportera gärna in lavinaktivitet genom att ta en bild eller skriv en rad om sprickbildning eller whumpf-ljud och dela på www.facebook.com/lavinprognoser/
x