+
-

Lavinprognos för Hemavan/Tärnaby


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Bra snö och fin åkning lockar men det är läge att hålla sig i skinnet. Snödrevet under helgen har ökat belastningen på äldre svagheter begravda i snötäcket. Det är klokt att behandla branta läsluttningar som lavinsluttningar tills motsatsen är bevisad. Våra råd är att bedöma terrängen noggrant och att välja åkning i lite flackare terräng i första hand. Riktigt stora branta sluttningar och de platser där även en liten lavin kan gör stor skada är smart att undvika helt. Tydliga tecken på lavinfara som du ska ta på allvar är spår av färska laviner, whumpf-ljud och flakbildning vid skidorna. Lavinproblemet är mer uttalat på kalfjället men tyngre belastning av t.ex en snöskoter kan utlösa laviner också i branta formationer vid trädgränsen.

Förväntad utveckling

3. Betydande

Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Drevsnö

Lavinfaran ökar på läsidorna av fjället samt i andra terrängformationer som har en läsida från vinden. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet.

Lavinaktivitet och snötäcke

Drevsnöflak har bildats främst på ostsluttningar men varierande vindriktningar från lördag kväll gör att nysnö finns i fler väderstreck. Flera mindre laviner har observerats i drevsnön. Belastningen ökar också på de svaga lager som finns djupare i snötäcket. De är inte så lätta att påverka, men om en lavin utlöses djupt i snötäcket blir lavinerna stora och farliga. En större lavin som har observerats i Kobåset i Hemavan vittnar om detta. Har du varit ute på fjället? Rapportera gärna in lavinaktivitet genom att ta en bild eller skriv en rad om sprickbildning eller whumpf-ljud och dela på www.facebook.com/lavinprognoser/
x