+
-

Lavinprognos för Hemavan/Tärnaby


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för torsdagen

Trots sol och stabilare väder så går det inte att slappna av helt. Det uppenbara lavinproblemet är våta laviner, främst i mycket brant sydvänd terräng. Utsatta områden är kring hängdrivor och klippor. Fallande hängdrivor kan även utlösa laviner på sluttningen nedanför. Faran uppstår under dagen när snötäcket värms upp och försvagas av solen. Framåt kvällen blir det kallare och snön stabiliseras när den återfryser. Det mer diffusa lavinproblemet är svag snö kring en skare som har bildats tidigare under vintern och är fortsatt känsligt för belastning på vissa platser, exakt var är är mycket svårt att veta. Sannolikheten att du utlöser en lavin är relativt liten, eftersom drevsnön som ligger ovanpå på många platser är för hård eller för tjock. Men om du åker på fel plats, där du får det svaga lagret att kollapsa, så kan det få stora konsekvenser. Den här typen av laviner blir stora och svåra att åka ur.

Förväntad utveckling

2. Måttlig

Lavinproblem 1: Våta flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Våta flak

Problemet hanteras genom att undvika branta sluttningar där snön är uppvärmd och våt. Var extra försiktig när det regnar eller temperaturen stiger snabbt. Våta laviner startar ofta spontant och kan gå långt ned i flackare terräng.

Lavinproblem 2: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Bestående svaga lager

Farliga förhållanden. Hantera alla branta sluttningar som potentiella lavinsluttningar och undvik brant terräng. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god.

Lavinaktivitet och snötäcke

Vi har inte fått några rapporter om laviner de senaste dagarna. På vissa platser har de senaste flaken av drevsnö lagt sig på redan svag snö. Det gör att det tar längre tid för snön att binda och bli stabil, och det gör också att laviner har en tendens att sprida sig längre. Sådana laviner är mycket svåra att förutse när och var det sker. Det beror helt på när någon eller något belastar en svag punkt i snön. Har du själv varit ute på fjället? Hjälp oss att göra bättre lavinprognoser genom att berätta vad du har sett eller hört på www.facebook.com/lavinprognoser/.
x