• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


Ej bedömd lavinfara

5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Här hittar du dagliga lavinprognoser för Kebnekaisefjällen från och med den 28 februari.Ska du ut på fjället under under tidiga vintern? Läs gärna våra allmänna råd på länken nedan.
x