• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Vädret lugnar ned sig under måndagen. Men det är fortsatt troligt att människor kan lösa ut laviner. Rådet är att undvika sluttningar med drevsnö som är branta nog för laviner. Titta hur drevsnön beter sig under skidorna. Sprickor i snön är tecken på att snön är svag. Välj då en annan väg eller vänd om. Tänk på vad som finns runt dig. Små laviner kan få stora konsekvenser i eller i närheten av terrängfällor så som klippor eller raviner. Svagheter längre ned i snötäcket gör att vi inte helt kan utesluta djupare och större laviner.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Sedan stormperioden började i torsdags har många medelstora till stora laviner startat i drevsnön; de flesta naturligt men även av skidåkare. Snömängden sedan torsdagen uppgår till 35-40 cm i västra området, betydligt mindre österut. Hårda vindar upp till orkanstyrka vid flertalet tillfällen gör att snön flyttas snabbt och drevsnöflaket blir allt tjockare. Drevsnön är reaktiv under pågående drev, men stabiliserar sig relativt snabbt tack vare milda temperaturer. Utöver drevsnön är snöytan varierande - från hård och vindpåverkad, till någon decimeter puder i vindskyddade formationer, till skare från mildvädret i slutet av februari. Djupare ner i snötäcket finns bestående svaga lager; men platserna de går att påverka är specifika till där snötäcket går från tunt till tjockt.

Fjällväder

Snöbyar fortsätter röra sig in men upphör natt mot måndag, då även tillfälligt minskad molnighet. Från måndag förmiddag åter snöbyar. Nysnömängd mellan 0 och 10 cm, störst mängder i de västra delarna av området. Måttlig till frisk vind lokalt hård mellan väst och nordväst, blåsigast under natten. Temperatur 5-10 minusgrader.
x