• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


1

Liten lavinfara

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för tisdagen

Flak med drevsnö ligger på läsluttningar på den övre delen av kalfjället. Även om drevsnö generellt stabiliseras snabbare under den senare delen av säsongen så är det en god idé att tänka på konsekvenser. Fundera på flakens tjocklek och hur terrängen ser ut, före du åker. En relevant fråga om snön släpper- vart hamnar jag och vilka konsekvenser får det? Tjockare flak och potentiella terrängfällor gör en eventuell lavin farligare. Att åka en och en och stanna på säkra platser, är bra metoder för att reducera risken vid all åkning i brant terräng.

Förväntad utveckling

1. Liten


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara
Främst på den övre delen av kalfjället.

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekSmå


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavin- och snöobservationer

10 dagars aprilväder. Sol, regn, plusgrader, minusgrader, snöfall, snödrev. Det mesta av allt. Värmen och solen gjorde initialt att många stora våta laviner startade. Lavinaktiviteten har avtagit både i mängd och storlek, även om det under helgen gått några mindre våta laviner på grund av värme och solinstrålning i brant terräng, i alla väderstreck. Under natten mot måndag har det varit kallare med helt okej återfrysning ner till 700 m ö h, och inga laviner har gått under söndagen. Däremot har den kalla snö som funnits högre upp, samt de få cm nysnö som fallit under helgen, flyttats med vinden och bildat tunnare drevsnöflak ovan 1500 m ö h. Djupare ner i snötäcket finns bestående svaga lager som fortfarande har potential att skapa laviner men platserna de går att komma åt är nu väldigt få. Dessutom krävs en stor väderförändring för att de bestående svaga lagren ska bli reaktiva igen - t.ex en större mängd drevsnö eller uppvärmning av ett sedan tidigare ouppvärmt snötäcke.
x