+
-

Lavinprognos för Ljungdalen/Funäsdalen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för tisdagen

Temat för tisdagen är lutning och konsekvens. De senaste dagarnas väder har gett ett välbehövligt tillskott med snö och föret har förbättrats avsevärt. Milda temperaturer och avtagande vind har varit gynnsamt för att flaken ska binda mot den gamla snön. Tänk både en och två gånger före du ger dig ut i riktigt brant terräng där det har samlats snö. Risken du tar ökar avsevärt i sluttningar som är brantare än 35 grader. Detsamma gäller platser med terrängfällor, sluttningar där även små laviner kan göra stor skada. Håll utkik efter om det har gått några laviner. Det är det tydligaste tecknet på lavinfara. Flakbildning vid skidorna eller whumpf-ljud i snön är två varningsklockor att ta på allvar.

Snöfall och tilltagande vind ser ut att öka lavinfaran under onsdagen.

3. Betydande

Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Drevsnö

Lavinfaran ökar på läsidorna av fjället samt i andra terrängformationer som har en läsida från vinden. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet.

Lavinaktivitet och snötäcke

Flak med drevsnö har bildats främst i ostliga väderstreck. Under drevsnön finns flera lager med svag "facetterad" snö. Stabilitetstester visar att flera lager reagerar på belastning vilket gör att laviner kan gå djupare ner i snötäcket och bli större. De svaga lagren djupare i snötäcket försvagas ytterligare i och med belastningen från den nya drevsnön och kan göra det lättare för en skidåkare eller skoteråkare att utlösa en lavin djupare ner i snötäcket. Har du varit ute på fjället? Rapportera gärna in lavinaktivitet genom att ta en bild eller skriv en rad om sprickbildning eller whumpf-ljud och dela på www.facebook.com/lavinprognoser/
x