• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för söndagen

Den tidiga söndagens väder dominerades av snö och blåst och även om det klarnar upp och mojnar under kvällen så återkommer snöfall och blåst under måndagseftermiddagen och lavinfaran består. Snödrevet bygger på flaken på fjällets läsidor men tänk också på att kammar och raviner kan fyllas med snö från sidan. Drevsnöproblemet väntas bli störst på kalfjället. Det finns även djupare begravda svagheter. Kombinationen med drevsnön och de djupare svagheterna kan resultera i större och djupare laviner. Undvik sluttningar med färsk drevsnö som är brantare än 30 grader. Om drevsnön spricker upp i flak är det tecken på att den är svag, välj då en annan väg eller vänd om. Det finns flera sätt att mäta lutningen i terrängen, allt från att använda stavarna till appar i telefonen. Redan i planeringsfasen kan också lutningsverktyget i kartan här ovan användas för att se hur terrängen lutar.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekSmå/Stora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Efter ett dygn med mycket starka vindar och snödrev börjar nu vädret mattas av. Kalfjället har fått en hård och ojämn snöyta och ryggar saknar ofta helt snö. Vid trädgränsen har det bildats hårda drevsnöflak på läsidor och på solexponerade platser finns ett skarlager som gör skidåkningen till en utmaning. I skyddad skogsterräng ligger några decimeter mjuk och fin snö. Våra tester visar fortfarande på ett bestående svagt lager som ger resultat vid belastning och med växande drevsnöflak är det viktigt att tänka på i vilka väderstreck man åker och hur mycket sluttningen lutar.

Fjällväder

Söndag kväll kan enstaka snöbyar passera. Molnigheten minskar och under natten väntas klart väder. Måndag morgon mulnar det på och snöbyar rör sig åter in. Nysnömängd mellan 0 till 5 cm. Måttlig till frisk nordvästlig vind, måndag eftermiddag vridande till väst. Måndag kväll svag, växlande vind. Temperatur 3-10 minusgrader.
x