• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Mestadels stabila snöförhållanden på fjället gör att det är osannolikt att utlösa en lavin men om så är fallet kommer lavinen bli stor. Störst risk att utlösa en lavin är på branta sluttningar där snötäcket går från tunt till tjockt men var också uppmärksam på drevsnöflak som kommer bildas på kalfjällets nordsidor under eftermiddagen. Var extra uppmärksam på snödrev från de högre topparna i området då det indikerar att vinden kan tillta plötsligt. Vår rekommendation är att åka en person åt gången, särskilt i de brantaste sluttningarna och undvika att stanna under branta snöfält. Tänk på att stora laviner kan gå långt så stanna på säkra platser med stora marginaler.

Förväntad utveckling

2. Måttlig

Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Bestående svaga lager

Farliga förhållanden. Hantera branta sluttningar som möjliga lavinsluttningar och undvik brant terräng. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god.

Lavinaktivitet och snötäcke

Vi har inte fått några rapporter om lavinaktivitet de senaste dygnen. Högt upp på kalfjället är snötäcket tydligt vindpåverkat men längre ner mot trädgräns ligger den senaste snön jämnare fördelad, ca 10-20 cm lös snö, över stora ytor. På ytan har det bildats stora fina rimfrostkristaller det senaste dygnet. Djupare ner, i mitten på snötäcket har vi sedan tidigare ett bestående svagt lager. Våra tester visar dock att det håller på att stabiliseras allt mer.
x