• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för söndagen

Ny dag, nya förutsättningar! Nya drevsnöflak kommer bildas under söndagen på ostsidor av fjället. Var uppmärksam på var snön samlas och behandla all nyindrevad snö med stor försiktighet. Problemet kommer initialt vara mest uttalat i de västra delarna av området. Snöfall och vind väntas dock påverka större delen av prognosområdet under dagen. Utvärdera kontinuerligt snötäcket och var förbered på att områden med lite drevsnö på förmiddagen kan ha samlat mer snö under eftermiddagen, med ökande lavinfara som följd. 

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Lavinaktivitet
Inga laviner har observerats eller rapporterats de senaste dagarna.

Snötäcke och väder
De västra delarna av området har fått mest snö och har störst snödjup. Snötäcket är djupast på läsidor som lutar åt öster, de fjällsidor som lutar mot vinden är ofta är isiga eller barblåsta. Söndagens snöfall landar ovanpå äldre drevsnö på kalfjället och en hård skare från trädgränsen och nedåt. Längre ner i snötäcket finns ett svagt lager som vi följt under en längre tid. Lagret finns kring trädgränsen, kring Sylarna möjligen även på kalfjället. Det bedöms ha stabiliserats tillräckligt för att inte orsaka laviner i dagsläget, men drevsnö under söndagen kan öka belastningen och göra det möjligt för detta lager att orsaka laviner. Det gäller i så fall främst på platser som åks väldigt sällan.

Fjällväder

Nordvästlig vind, sen natt till söndag tilltagande till hård eller mycket hård på kalfjället. Mulet och lätt snöfall. Från söndag morgon snöbyar från nordväst, i lågterrängen regn. Under söndagen efterhand avtagande vind.
Beräknad snömängd : 10-20 cm, mest i väster.
Från någon plusgrad i lågterräng till ca 5 minusgrader i högre terräng.
x