+
-

Lavinprognos för Storulvån/Åre/Bydalen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för tisdagen

Temat för tisdagen är lutning och konsekvens. De senaste dagarnas väder har gett ett välbehövligt tillskott med snö och föret har förbättrats avsevärt. Milda temperaturer och avtagande vind har varit gynnsamt för att flaken ska binda mot den gamla snön. Tänk både en och två gånger före du ger dig ut i riktigt brant terräng där det har samlats snö. Risken du tar ökar avsevärt i sluttningar som är brantare än 35 grader. Detsamma gäller platser med terrängfällor, sluttningar där även små laviner kan göra stor skada.

Förväntad utveckling

Snöfall och tilltagande vind söderifrån ser ut att skapa nya lavinproblem.

3. Betydande

Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Drevsnö

Lavinfaran ökar på läsidorna av fjället samt i andra terrängformationer som har en läsida från vinden. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet.

Lavinaktivitet och snötäcke

Mindre laviner har observerats i samband med skidanläggningarnas lavinbekämpning. Drevsnöflak har bildats främst i ostliga väderstreck. I övrigt är snötäcket hårt, antingen vindpackat eller återfruset. På vindutsatta platser syns det mycket barmark och snötäcket är generellt ganska tunt. Tidigare perioder med vind och drevande snö har främst kommit ifrån syd eller väst vilket innebär att snötäcket är tjockare i prognosområdets västra delar, främst på fjällens nord- och ostsidor. Har du varit ute på fjället? Rapportera gärna in lavinaktivitet genom att ta en bild eller skriv en rad om sprickbildning eller whumpf-ljud och dela på www.facebook.com/lavinprognoser/
x