+
-

Lavinprognos för Storulvån/Åre/Bydalen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för torsdagen

På många sluttningar balanserar tjocka flak med drevsnö ovanpå ett lager med svagare snö. Det gör förhållandena i snön luriga och mycket svårbedömda. Fjällen kan liknas vid minerade områden. Laviner kan utlösas på de platser där det svaga lagret är lätt att komma åt, om det belastas av exempelvis en fallande hängdriva, en skoteråkare eller en skidåkare. Sannolikheten att det händer är relativt liten, eftersom drevsnön som ligger ovanpå på många platser är för hård eller för tjock. Men om du åker på fel plats så kan det få förödande konsekvenser. Den här typen av laviner blir stora och är svåra att åka ur. Stabiliteten är svår att bedöma eftersom andra spår på en sluttning betyder inte att den är säker. Inte ens att du just åkte på sluttningen betyder med säkerhet att snön är stabil. Som alltid så är det säkraste sättet att minska risken att undvika terräng brantare än 30 grader.

Förväntad utveckling

2. Måttlig

Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Bestående svaga lager

Farliga förhållanden. Hantera alla branta sluttningar som potentiella lavinsluttningar och undvik brant terräng. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god.

Lavinaktivitet och snötäcke

Inga laviner observerade senaste dygnet. Föregående helg har vi sett ett flertal spontana och skidåkarutlösta laviner. Dessutom har ett par större laviner utlösts av fallande hängdrivor. Läsluttningarna från det senaste snödrevet finns på ost- till sydsluttningar. Flaken med drevsnö är tjocka och på många platser finns svag snö (rimfrost och/eller facetter) just under drevsnön, vilket ökar risken för stora och mycket farliga laviner. På kalfjället har vi fortfarande ett kallt vintersnötäcke, medan snön vid trädgränsen och nere i skogen har omvandlats när temperaturen gått upp och ner. Har du själv varit ute på fjället? Hjälp oss att göra bättre lavinprognoser genom att berätta vad du har sett eller hört på www.facebook.com/lavinprognoser/.
x