• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Mestadels stabila snöförhållanden på fjället gör att det är osannolikt att utlösa en lavin men om så är fallet kommer lavinen bli stor. Störst risk att utlösa en lavin är på branta sluttningar där snötäcket går från tunt till tjockt men var också uppmärksam på drevsnöflak som kommer bildas på kalfjällets nordsidor under eftermiddagen. Var extra uppmärksam på snödrev från de högre topparna i området då det indikerar att vinden kan tillta plötsligt. Vår rekommendation är att åka en person åt gången, särskilt i de brantaste sluttningarna och undvika att stanna under branta snöfält. Tänk på att stora laviner kan gå långt så stanna på säkra platser med stora marginaler.

Förväntad utveckling

3. Betydande

Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Bestående svaga lager

Farliga förhållanden. Hantera branta sluttningar som möjliga lavinsluttningar och undvik brant terräng. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god.

Lavinaktivitet och snötäcke

Den senaste mjuka nysnön har samlats främst kring trädgräns men återfinns på hela fjället och på ytan finns stora tydliga rimfrostkristaller. Längre ner i snön finns flera svagheter, bestående svaga lager, som bildats under klara och kalla perioder tidigare under vintern men de ligger under ett hårt flak som gör det svårt att utlösa laviner.
x