• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


1

Liten lavinfara

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Liten lavinfara och bestående svaga lager i snötäcket, kom ihåg att det fortfarande går att starta laviner. Lättast att påverka svagheterna är där flaket ovan är tunnare, tex runt stenar eller träd. Var uppmärksam på tecken som tyder på lavinfara så som att snötäcket ger ifrån sig suckande ljud. Välj dina åk väl och fundera på konsekvensers av en lavin. Hur stor blir den och finns det terrängfällor. Det ligger mest snö ovanpå de svaga lagren runt trädgräns eller strax ovan, här bli en eventuell lavin störst.

Förväntad utveckling

1. Liten

Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Bestående svaga lager

Farliga förhållanden. Hantera branta sluttningar som möjliga lavinsluttningar och undvik brant terräng. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god.

Lavinaktivitet och snötäcke

Inga nya laviner har observerats eller rapporterats. Äntligen har veckans hårda vindar avtagit; men lämnat ett blästrat och stenhårt kalfjäll. Den finaste snön finns definitivt nedanför trädgräns. De drevsnöflak som varit instabila tidigare i veckan har stabiliserats. Dessa flak ligger däremot ovanpå flera skikt av facetterad (svagare) snö; de som vi kallar bestående svaga lager. Det är osannolikt att du kan påverka dessa svaga lager genom de väldigt hårda och tjocka drevsnöflaken som ligger i den berörda lavinterrängen. Dagens stabilitetstester på ställen där flaken är betydligt tunnare visar dock att det kan startas laviner i de bestående svaga lagren, och skulle den kollapsen sprida sig till ett ställe där flaket är tjockare kan ändå konsekvenserna av en lavin bli stora.
x