Lavinaktivitet

Kartan över lavinaktivitet visar laviner de senaste 72 timmarna. Endast flaklaviner som är stora nog att vara farliga för människor visas.Observerade flaklaviner de senaste 72 timmarna visas på kartan indelade i 3 klasser, Liten, Stor och Mycket stora laviner.  Information om lavinaktivitet kommer direkt från lokala lavinobservatörer som arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och som registrerar sin observationer i ett särskilt systemstöd.  Se nedanstående teckenförklaring för mer information. 

Du hittar verktyget för lavinaktivitet i kartan på startsidan lavinprognoser.se  (se bild)

x