Lavinprognoser WFS

WFS står för Web Feature Service och är en tjänst som gör det möjligt att hämta geodata från Lavinprognoser.se till ditt eget GIS-program.

Format

Tjänsten returnerar features i koordinatsystem SWEREF99/EPSG:3006. Som standard returneras svar som XML, men kan styras till ett antal olika format genom att lägga till parametern “outputFormat”.

Läs mer om vilka format som är möjliga:

WFS output formats (GeoServer.org)

getCapabilities

Med hjälp av anropet getCapabilities kan du få en beskrivning av vad tjänsten kan:

http://nvgis.naturvardsverket.se/geoserver/lavinprognoser/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=getCapabilities

published_forecasts

published_forecasts returnerar, om ingen parameter anges, den senaste aktuella publicerade prognosen för alla områden.

Parametrar

Med parametern viewparams kan resultatet filtreras/modifieras. Se exempel nedan

lang
Giltigt format: sv eller en
Standard: sv
Resultat: Prognosen är på svenska.

valid_date
Giltigt format: Tidsstämpel YYYY-DD-MM HH:MM
Standard: Tidpunkt för anrop.
Resultat: Prognosen giltig för denna tid levereras. Om inget klockslag anges används 00:00.

location
Giltilgt format: Områdes-id
Standard: Alla områden.
Resultat: Prognoserna för dessa områden levereras.

Exempel på anrop

Som JSON:

http://nvgis.naturvardsverket.se/geoserver/lavinprognoser/ows?
service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&
typeName=lavinprognoser:published_forecasts&outputformat=application/json

Som JSON, engelska, område 1 och datum:

http://nvgis.naturvardsverket.se/geoserver/lavinprognoser/ows?
service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&
typeName=lavinprognoser:published_forecasts&outputformat=application/json&
viewparams=lang:en;location:1;valid_date:2019-01-01 09:30

Definition av schema

 • id: Publicerings-id
 • published_date: Datum för publicering
 • change_date: Datum för senast ändrad
 • valid_from: Giltig från datum
 • valid_to: Giltig till datum
 • area_id: Områdes-id
 • location: Områdesnamn
 • risk: Risk-id (Se riskskalan nedan för beskrivning)
 • risk_rubrik: Risk titel
 • recommendation: Rekommenderad försiktighet
 • probability: Sannolikhet för utlösning av laviner
 • size_and_spread: Storlek och spridning på lavin
 • assessment_title: Allmän bedömning titel
 • assessment_content: Allmän bedömning text
 • trend_title: Förväntad utveckling titel
 • trend_content: Förväntad utveckling text
 • trend_risk: Förväntad utveckling risk
 • trend_label: Förväntad utveckling risk titel
 • trend_date: Datum för förväntad utveckling
 • problems: Allmänna problem som JSON-sträng
 • snow_title: Snöprognos titel
 • snow_content: Snöprognos text
 • snow_link: Länk till externt innehåll
 • snow_link_text: Beskrivning av länkat innehåll
 • weather_title: Väderprognos titel
 • weather_content: Väderprognos text
 • weather_link: Länk till externt innehåll
 • weather_link_text: Beskrivning av länkat innehåll

location_center

Returnerar mittpunkten för alla områden samt den aktuella riskbedömningen i området.

Exempel på anrop

Som JSON:

http://nvgis.naturvardsverket.se/geoserver/lavinprognoser/ows?
service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&
typeName=lavinprognoser:location_center&outputformat=application/json

Definition av schema

 • id: Områdes-id
 • label: Områdesnamn
 • risk: Risk-id (Se riskskalan nedan för beskrivning)

Riskskalan

0: Ej bedömd lavinfara

Ej bedömd lavinfara.

1: Liten lavinfara

Rekommenderad försiktighet: Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.

Sannolikhet för utlösning av laviner: Mänskligt utlösta och spontana laviner är osannolika.

Storlek och spridning på lavin: Små laviner på enstaka platser eller i extrem terräng.

2: Måttlig lavinfara

Rekommenderad försiktighet: Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.

Sannolikhet för utlösning av laviner: Det är möjligt för människor att utlösa laviner, men spontana laviner är osannolika.

Storlek och spridning på lavin: Små laviner i delar av terrängen eller stora laviner på enstaka platser.

3: Betydande lavinfara

Rekommenderad försiktighet: Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.

Sannolikhet för utlösning av laviner: Det är troligt att människor utlöser laviner och spontana laviner är möjliga.

Storlek och spridning på lavin: Små laviner i många områden, eller stora laviner i delar av terrängen, eller mycket stora laviner på enstaka platser.

4: Stor lavinfara

Rekommenderad försiktighet: Mycket farliga förhållanden. All vistelse i lavinterräng avrådes.

Sannolikhet för utlösning av laviner: Det är mycket troligt att människor utlöser laviner och spontana laviner är troliga.

Storlek och spridning på lavin: Stora laviner i många områden, eller mycket stora laviner i delar av terrängen.

5: Extrem lavinfara

Rekommenderad försiktighet: Undvik all lavinterräng.

Sannolikhet för utlösning av laviner: Mänskligt utlösta och spontana laviner förekommer med säkerhet.

Storlek och spridning på lavin: Stora till mycket stora laviner i många områden.

x