Lutningskarta över svenska fjällen

Under vintern 2017/2018 lanserar vi en lutningskarta över svenska fjällen. Du kan använda kartan till att planera dina turer på fjället och på kartan kan du se var det är det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Kartorna är ett viktigt komplement till lavinprognosernas information.

Så här gör du för att använda kartorna 

Den nya lutningkartan syns inte med automatik utan behöver aktiveras via verktyget för lagerhantering som i bilden nedan. Lutningsgraden är indelade i 6 klasser med olika färger, klasserna är (i grader) 25-30, 30-35, 35-40,  40-45, 45-50 och överstigande 50 grader.  

Om du vill använda hela skärmen så kan du använda helskärmsverktyget. Observera att det inte fungerar med Internet Explorer men med tex Google Chroome, Safari och Opera fungerar bra.  Bilden nedan visar helskärmsläget. 

Det finns även en funktion för att positionera dig och din dator, surfplatta eller telefon i förhållande till terrängen. Aktivera platstjänsten/gps i din enhet samt se till att du befinner dig i s.k. httpsläge, dvs använd  https://www.lavinprognoser.se så ska det fungera. Se även nedanstående bild så hittar du rätt verktyg att aktivera. 

 

Du hittar de nya lutningskartorna genom att gå till startsidan för lavinprognoser.se 

Lutningskartan är framtagen med stöd av den nya landsomfattande nationella höjddatabasen som baseras på en laserscanning med 2 meters upplösning. Den nya kartan är dock interpolerad till 20x20 meters upplösning. 

Lutningskartorna som tillhandahålls via lavinprognoser.se är inte att anse som exakta och gränser angivna på kartan bör tolkas med bred marginal ute i terrängen. Var medveten om att GPS-positionering via handhållna enheter kan vara missvisande och anpassa dina vägval därefter.

Du som använder dig av lavinprognoserna och annat material som tillhandahålls via lavinprognoser.se ansvarar själv för dina bedömningar och dina val, och därmed också de faror du utsätter dig själv och andra för. Att vistas i lavinterräng innebär alltid risker och lavinprognoserna samt kartunderlag och annan information ersätter inte på något vis erfarenhet, ett gott omdöme och rätt utrustning.

x