Skip to Content

Lutningskarta över svenska fjällen

På kartan kan du se var det är det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Du kan använda kartan till att planera dina turer på fjället, men tänk på att laviner kan nå ned i flackare terräng nedanför de branta sluttningarna om de väl startar.

Så här gör du för att använda kartorna 

Lutningkartan syns inte med automatik utan behöver aktiveras via verktyget för lagerhantering som i bilden nedan.

Lutningsgraden är indelade i 6 klasser med olika färger, klasserna är (i grader) 25-30, 30-35, 35-40,  40-45, 45-50 och överstigande 50 grader.


Om du vill använda hela skärmen - tryck på helskärmsverktyget.


Det finns även en funktion för att positionera dig och din dator, surfplatta eller telefon i förhållande till terrängen. Aktivera platstjänsten/gps i din enhet. På bilden nedan ser du verktyget "min position" som du behöver aktivera. Men du kan aldrig förlita dig helt på att positionen i mobilen stämmer, den kan vara fel.


Lutningskartan är framtagen med stöd av den nya landsomfattande nationella höjddatabasen som baseras på en laserscanning med 2 meters upplösning. Den nya kartan är dock interpolerad till 20x20 meters upplösning.

Lutningskartorna som tillhandahålls via lavinprognoser.se är inte att anse som exakta och gränser angivna på kartan bör tolkas med bred marginal ute i terrängen. Var medveten om att GPS-positionering via handhållna enheter ofta kan vara missvisande. Förlita dig inte på positioneringen när du inte har överblick över terrängen omkring dig, exemeplvis vid orientering.

Du som använder dig av lavinprognoserna och annat material som tillhandahålls via lavinprognoser.se ansvarar själv för dina bedömningar och dina val, och därmed också de faror du utsätter dig själv och andra för. Att vistas i lavinterräng innebär alltid risker och lavinprognoserna samt kartunderlag och annan information ersätter inte på något vis erfarenhet, ett gott omdöme och rätt utrustning.