• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för långfredagen

Det finns ett vått och ett torrt lavinproblem och de finns på olika höjder. I lägre terräng finns det risk för regn under dagen och där är våta laviner det främsta lavinproblemet. Håll koll på hur våt snön hunnit bli. En mjuk snöyta är inget tecken på fara, men sjunker du ned djupt i blötsnö är det dags att se dig om efter en säkrare plats. Ta en omväg runt branta svackor, raviner och andra platser där smält- och regnvatten samlas. Det är misstänkta platser för våta laviner. Kommer du upp på högre höjder, där det snöar och blåser finns det drevsnöflak att hålla koll på. Drevsnön samlas på branta sluttningar som lutat åt öster och däromkring. Läs mer om lavinproblemen nedan.

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara
Gäller ovan 1200 m ö h.

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekSmå/Stora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Våta laviner


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara
Gäller under ca 1200 möh eller där det regnar och inte snöar.

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekSmå/Stora


Våta laviner

Våta flaklaviner och våta lössnölaviner. Problemen hanteras genom att undvika branta sluttningar där snön är uppvärmd och våt. Var extra försiktig om snön värms upp snabbt på grund av sol, plusgrader eller regn. Våta laviner startar ofta spontant och kan gå långt ned i flackare terräng. Våta lössnölaviner och snöbollar i brant terräng är varningstecken på tydlig värmepåverkan. Se även upp för hängdrivor, som försvagas och kan rasa ner. De kan starta stora laviner på sluttningen under.

Våra observationer

Måndag till torsdag har många små våta lössnölaviner startat i riktigt brant och soluppvärmd terräng, från ostliga sluttningar på morgonen, sydliga under dagen och västliga under sen eftermiddag. Även en och annan hängdriva har kollapsat av uppvärmning, en lite större men generellt små. April bjuder som vanligt på väldigt olika förhållanden beroende på höjd och väderstreck. Plusgrader och solpåverkan dagtid, återfrysning när sluttningen åter hamnar i skugga. Kallsnö på kalfjällets mer nordvända sluttningar och i flackare terräng. Förra helgens drevsnö ligger ovanpå ett lager med svaga kristaller (facetter), men ju mer vi undersöker i området desto mer framstår det som att det endast finns på isolerade platser. De misstänkta platserna är extremt vindskyddade läsluttningar ovan 1200 m från SO-NO där facetterna fick de ligga helt orörda medan de täcktes av drevsnö.

Fjällväder

Molnigheten ökar under torsdag eftermiddag. Vind omkring väst 5-10 m/s. Temperatur under kvällen och natten 0-5 minusgrader. Tidigt imorgon fredag snöfall i västra delarna, senare under dagen stiger temperaturen till 0-5 plusgrader, då regn, även det främst i väster. Imorgon eftermiddag tilltar vinden till frisk på övre delen av kalfjället.
x