• Lutningsgrad
  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner
  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


Ej bedömd lavinfara

5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Här hittar du dagliga lavinprognoser för Västra Härjedalsfjällen från och med den 20 december. Under tiden fram till prognosstarten har vi inte tillgång till de fältobservationer som behövs för att vi på ett tillförlitligt sätt ska kunna bedöma lavinfaran.

x