+
-

Lavinprognos för Ljungdalen/Funäsdalen


Ej bedömd lavinfara

5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

x