• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för söndag 18 april

Värme och sol försvagar snön

Högtrycket fortsätter. Solen och värmen driver lavinfaran och försvagar snötäcket under dagen. Timingen för att åka en viss sluttning är avgörande. På natten och morgonen när snötäcket är kallt och hopfryst är det stabilare. Om sol och värme gjort snön mjuk och snötäcket tappar bärighet så du sjunker ned är det ett tydligt varningstecken. Snön kommer vara känsligast på branta sluttningar som solen har värmt upp. Tänk på att klippor, träd och stenar alstrar värme vilket kan göra omkringliggande snö mer känslig för belastning.

Värmen gör det också mer sannolikt att hängdrivor lossnar. Det är mycket riskabelt att vistas ovanpå eller nedanför hängdrivor. En hängdriva som rasar ner kan dessutom utlösa en stor lavin på sluttningen nedanför.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Små till stora laviner


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Idag lördag har vi observerat i större delar av området runt Södra Gardfjällen och Grönfjäll. Under dagen har vi observerat flera våta laviner och hängdrivor som lossnat under den senaste värme perioden. Hängdrivorna påverkas mycket av solen och värmen som i sin tur kan rasa ner och trigga laviner under. Vi vill påminna om att undvika att vistas under eller uppe på hängdrivor på grund av deras känslighet men även branta sluttningar med mycket klippor och stenar framme. På dessa platser ser man tydligt många våta laviner. 

Lavinaktivitet:
Under dagen har vi observerat flera våta laviner och hängdrivor som lossnat, en av hängdrivorna som lossnat utlöste även en större lavin. De flesta laviner som vi har sett har startat högt upp runt klippor och stenar där solen har kommit åt. 

Snötäcke och väder:
Idag har det varit klart väder med mycket sol, varma temperaturer och lugn vind. Solen och värmen har gjort att snötäcket numera är blött och mjukt, men man känner också en tydlig skare på vissa platser från nattens kallare temperaturer främst på sluttningar som inte får lika mycket sol.

Fjällväder

Ett högtryck ger under helgen torrt och soligt väder. Lördag kväll och natt mot söndag klart väder, temperaturen sjunker till enstaka minusgrader i lågterrängen. I högre terräng 6-12 minusgrader. Imorgon söndag soligt med dagstemperatur i lågterrängen 5-10 grader, i högterrängen 0-5 grader. Mest svaga vindar som varierar mellan syd och väst.

Förväntad utveckling

Måttlig

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x