• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för torsdagen

Det främsta lavinproblemet är ett bestående flak och det är ett lömskt problem. Du kan inte se det då svagheten finns djupt ned i snötäcket under hård snö. Ju längre tiden går efter helgens storm, desto mindre är risken, men om du har oturen att utlösa en lavin kan den bli stor. Branta sluttningar där snödjupet och lutningen varierar mycket är typiska platser för att starta den här typen av laviner, platser där det lagt sig ny drevsnö är andra. Men det är nästan omöjligt att säga exakt var de känsliga platserna finns. Vårt bästa tips är därför att runda problemet genom att välja åk som är flackare än 30 grader.

Förväntad utveckling

Nederbörd, stigande temperatur och blåsigt väder på kalfjället gör att lavinfaran väntas öka under fredagen.

3. Betydande


Lavinproblem 1: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck

Laviner är troligast på läsluttningar där det lagt sig ett tjockt flak av drevsnö, men kan inte uteslutas i andra väderstreck och på andra platser.

SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Vackert vinterväder har gett oss fortsatt goda möjligheter att komma ut på fjället och observera stora områden. Våra tester visar fortsatt att lavinproblemet är ett bestående flak, det är svag, facetterad snö under hårdare flak av drevsnö. Under våra observationer har vi även noterat whumpfljud, som i sig är ett tecken på att snön är instabil. Efter förra veckans storm är stora områden vindpinade och hårda på kalfjället. Mest snö ligger i sydost till östliga aspekter. Men det är även här det bestående flaket ligger. I skogen finns några centimeter indrevad snö på den nu återfrusna ytan, med bra förhållanden för skid- och skoterkörning.

Fjällväder

Högtryck ger svaga vindar, först klart och lokalt ner till 30 minusgrader i vindskyddad lågterräng under natten. Under natten tilltagande ostlig vind i högterrängen i gränsfjällen, som lokalt blir frisk. Under torsdagen något ökad molnighet söderifrån, sydost eller ostlig vind och lokalt frisk.
x