• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Friska vindar och rikligt snöfall dominerade söndagens väder och även om måndagsmorgonen kommer med lugnt, klart och inbjudande vinterväder består lavinfara. Drevsnöproblemet är störst i gränsfjällen, på kalfjäll och i trädgräns, och minskar ju längre österut i vårt område och ju längre ner i skogen man befinner sig. Problemet är störst på bergets läsidor men tänk också på att raviner och kammar gör att sluttningar kan skråfyllas, det vill säga samla snö ifrån sidan. Undvik sluttningar med ny drevsnö som lutar mer än 30 grader. Det finns även djupare begravda svagheter. Kombinationen med drevsnön och de djupare svagheterna kan resultera i större och djupare laviner. Bra och trygg åkning finns där vinden inte påverkat, så skogen är rekommendationen.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

Lavinstorlek


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Mängder med nysnö har landat - mest i västra delen av området. Till söndag lunch så blåste och drevade snön och lade sig som nya drevsnöflak i läsluttningar. I trädgränsen och nedåt är nysnön ganska tung och klibbig, medans den upplevs torrare och lättare högre upp. Vi har rapporter om en liten spontant utlöst lavin i Tegefjäll från natten mot lördag. Skidpatrullen i Åres sprängmedel har endast resulterat i en liten lavin på Totthummelns ostsluttning. I övrigt har inga lavinrapporter inkommit, men sikten har också varit mycket dålig under dagen, speciellt på kalfjället där vi väntat oss mest lavinaktivitet.

Fjällväder

Mulet väder och snöfall som natt mot måndag rör sig bort söderut. Under natten tillfälligt klart väder men under måndag förmiddag ökar molnigheten och följs efterhand av snöbyar. Måndag kväll tilltagande snöfall. Nysnömängder mellan 0 och 10 cm, störst mängder i de norra och västra delarna. Svag till måttlig västlig vind, natt mot måndag varierande mellan nordväst och nordost. På måndag nordväst vridande till väst och från eftermiddag tilltagande till frisk. Temperatur natt mot måndag 5-10 minusgrader, på måndag 2-8 minusgrader.
x