• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördagen

Snöbyar passerar under lördagen och drevsnöflaken blir allt tjockare. Undvik läsluttningar brantare än 30 grader på kalfjället och kring trädgränsen. Säkrare åkning och 15-40 cm lössnö hittar du i skogen.

Förväntad utveckling

Det är osäkert hur snabbt snön kommer att stabiliseras. Följ lavinprognoserna dagligen och var uppmärksam på uppdateringar.

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Inga nya laviner har observerats. Nysnön som föll under onsdagskvällen hann knappt landa innan den fick skjuts tillbaka till ostsluttningar. Där i trädgränsen och upp på kalfjället i läformationer gör den sällskap med större delen av vinterns snö. Drevsnöflaket kan vara över en meter tjockt men dessbättre är snön inte så reaktiv i dagsläget, åtminstone inte på de flesta platser. Den övre delen av snötäcket håller på att försvagas av en facetterande process som drivs av kylan. Det betyder att när vi nu får ny drevsnö ovanpå detta så kommer snön på ost-sluttningar att bli instabil igen. I övrigt är kalfjället hårt vindpåverkat och terrängen just ovanför trädgräns är om den inte samlat drevsnö, ofta helt barblåst. Från trädgräns och nedåt är det dock fortfarande gott om fluffig snö, så den som vill åka fluffigt bör söka upp ställen som varit opåverkade av de senaste dagarnas vind.

Fjällväder

Måttlig västlig eller nordvästlig vind. Mest mulet och främst i de västra delarna, snöfall 5-15 cm. Temperaturer kring 10 minusgrader.
x