• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för torsdagen

Möt torsdagen med inställningen att du kommer att kunna utlösa en lavin, ifall du åker på fel ställe. Vårt råd är att du undviker sluttningar brantare än 30 grader i de väderstrecken som anges i lavinproblemet nedan. Det kommer att finnas nybildade drevsnöflak på fjällens nordliga sluttningar efter hårda sydvindar natten mot torsdag. Detta gäller framförallt i området kring Storulvån, Sylarna och Bunnerfjällen.

Fundera på var den transporterade snön hamnar. Det är terrängen som avgör det eftersom drevsnön samlas enbart på vindskyddade platser. Mest snö tenderar att samlas i ganska brant terräng, ofta krävs minst 30 graders lutning. Vid samma lutning där sannolikheten för laviner ökar. Det paradoxala är att de platser som erbjuder mjukaste föret kommer att vara de som är potentiellt farliga.  Använd gärna lutningsverktyget i vår karta för att noggrant planera din åkning. 

Förväntad utveckling

Osäker utveckling som beror på snömängderna som kommer under natten till fredag. Uppdatera dig i torsdagens prognos som publiceras 17.30.

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora

Framförallt i de västra delarna av prognosområdet.

Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Lavinaktivitet:
Flera små och en stor lavin har observerats på Sylarna. Lavinerna har varit drevsnöflak på SO- och O-sluttningar som gått de senaste dagarna. Inga laviner som utlösts under onsdagen har observerats.

Snötäcke och väder:
I västra och norra området kring Sylarna, Härjångsfjällen, Bunnerfjällen och Snasahögarna så kom 10-20 centimeter nysnö under början av veckan. Snön kom i samband med hårda framförallt västliga vindar. Under drevsnön ligger en tunn skare, som är synlig på de platser där annan snö har blåst bort. Snötäcket är tjockast i det sydvästra delarna av av området kring Sylarna och Snasahögarna.

Fjällväder

Under onsdagskvällen klart till halvklart och uppehåll, växlande vind. I natt 5-10 minusgrader och sydlig tilltagande vind, i södra Jämtlandsfjällen hård vind. Torsdag morgon ökad molnighet hård eller mycket hård vind, blåsigast i södra Jämtlandsfjällen. Frampå dagen snöbyar och 0-5 minusgrader, i lågterrängen någon plusgrad. Torsdag kväll rör sig ett sammanhängande snöfallsområde in, 5-15 centimeter väntas störst mängder i västra Härjedalsfjällen. Natt mot fredag avtagande vind.
x