• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för söndagen

Söndagen kommer med snöfall och vind. I de nordvästra delarna av prognosområdet kommer det vara ett betydande snödrev redan under natten mot söndag och söndag morgon. Drevsnöproblematiken kommer tillta i hela prognosområdet under dagen. Var uppmärksam på hur mycket snö som drevar och var den samlas. Stämmer väderprognosen kommer de nya drevsnöflaken inte vara så tjocka, men med bara lite mer nederbörd än vi förväntar oss kan lavinfaran stiga till betydande. Läs lavinprognosen även under söndag morgon för eventuella uppdateringar.

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Under lördagen observerades stora delar av de nordöstra delarna av området. Det ligger en del drevsnö på de brantare läformationerna i nordöstlig till sydostlig riktning, men inga spår av lavinaktivitet syntes trots mycket god sikt. Tester från de senaste dagarna visar på stabilisering i både drevsnöflaken och de bestående svaga lager vi följt under en tid. Bra åkning finns fortsatt i både kalfjällsterräng och vid trädgränsen. I de högre kalfjällsområdena är snön greppig och ganska hård, vid skogens början och nedåt är det mjukare snö.

Fjällväder

Nordvästlig vind, sen natt till söndag tilltagande till hård eller mycket hård på kalfjället. Mulet och lätt snöfall. Från söndag morgon snöbyar från nordväst, i lågterrängen regn. Under söndagen efterhand avtagande vind. 
Beräknad snömängd : 10-20 cm, mest i väster.
Från någon plusgrad i lågterräng till ca 5 minusgrader i högre terräng.
x