• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


4

Stor lavinfara

Mycket farliga förhållanden. All vistelse i lavinterräng avrådes.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Snöfallet tilltar under natten mot måndagen och hårda vindar bygger drevsnöflak ovanpå ett snötäcke med flera bestående svaga lager. Resultatet blir att risken för att utlösa stora laviner ökar i takt med snödrevet. Vårt råd är att undvika att vistas på eller under läsluttningar som är brantare än 25 grader. Lavinerna som utlöses bedöms kunna gå långt så använd stora marginaler om du rör dig i anslutning till lavinterräng. Lavinerna förväntas att kunna bli mycket stora och bedöms kunna gå långt, så använd stora marginaler och undvik även att vistas nedanför stora branta snöfält. Lavinfaran bedöms vara störst i de norra delarna kring Helags och Skarsfjället där nysnömängderna väntas bli som störst.

Förväntad utveckling

4. Stor


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck

Vinden kommer att vrida mot nordväst under eftermiddagen vilket ökar utbredningen av drevsnöflaken.

SannolikhetMycket troligt

Lavinstorlek


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön eller kollapser i snötäcket, så kallade whumpsljud är typiska tecken på att snön är instabil. Lavinfaran bedöms vara störst i den norra delen av området där snömängderna väntas bli som störst.

Lavin- och snöobservationer

På grund av stormen har vi svårt att observera lavinaktiviteten och snötäcket på kalfjället men utefter väderobservationer och kontroller vid trädgränsen ändå dra vissa slutatser. Våra observatörer lyckades från ca 100 meters avstånd utlösa en lavin vid Anåfjället idag. Den nya drevsnön bildar fasta flak och ligger ovanpå ett svagt lager direkt under. Den kan lätt orsaka laviner och påverka djupare begravda svaga lager vilket kan resultera i mycket stora laviner. Med fortsatt stark vind och snöbyar förväntas problemet öka. Hängdrivor byggs samtidigt på och dessa kan i sin tur också utlösa flaklaviner om de släpper.
x