• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för torsdag 04 mars

Styr din risk med dina vägval

Två metoder för att minska riskerna, den ena genom att begränsa hur brant du åker. Riskerna ökar generellt med lutningen om det är brantare än 30 grader. Glöm inte bort vad du har ovanför dig, det är mycket folk i fjällen just nu och andra kan utlösa laviner som når den flackare terrängen nedanför. 

Den andra är svårare, det är att noga hålla koll på de båda lavinproblemen som finns i området. Drevsnöflaken finns på läsidor, typiskt är att drevsnön är både tjockast och känsligast bakom krön och ryggar. Mest utbrett i norra delarna av området och i högre terräng. Du kan förutse var de borde finnas redan nu genom att kolla på grafiken och använda kartverktyget sluttningsriktningar. Väl ute på fjället känns drevsnön igen på den släta och jämna ytan. Det bestående flaket är mycket svårare att veta var det finns men erfarenheten säger: Undvik återigen alla branta platser med ett nytt, tjockt drevsnöflak. Undvik också branta snöfält med ett ojämnt snödjup där stenar och klippor syns. Erfarenheten säger att det bestående flaket är extra känsligt där.  

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Snödrev och låga moln har återigen gjort det svårt att observera på långt håll. Vi har observerat ett nytt drevsnöflak på fjällen läsidor men under onsdagen visade våra tester inte tecken på att drevsnön var instabil. (När du läser detta har det dock fortsatt att dreva, det kan ha förändrats).

Lavinaktivitet
Inga laviner observerade från det senaste dygnet. Ett par mindre laviner observerades tidigare i veckan kring Haftorstöten och hängdrivor har orsakat laviner på Skarsfjället sydsida.

Snötäcke och väder
Fortsatt stormbyar på fjällets platåer, stundtals måttligt snödrev. Skiftande molnighet och bitvis solglimtar men mestadels dålig sikt. Ett lättare snöfall har observerats under dagen.

Fjällväder

Vind omkring nordväst, måttlig eller frisk, på kalfjället lokalt hård. I natt mulet och snöbyar, i morgon torsdag halvklart till mulet och i västra delen snöbyar. Total snömängd 2-8 cm, mest i nordvästra delen (Helags, Ljungdalen) och minst i syd (Funäsdalen). 4-9 minusgrader, kallast i högterrängen.

Förväntad utveckling

Måttlig

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x