• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för måndagen

Våta laviner är det främsta lavinproblemet. Vårt råd är att undvika alla branta sluttningar där snön är våt och saknar bärighet. Sjunker du ned djupt i våt snö - välj ett flackt vägval. Terrängformationer som samlar smältvatten såsom svackor, grytor och raviner är också klokt att undvika. Hängdrivorna i området har försvagats de senaste dagarna och kan rasa ner. Håll avstånd! Ska du upp på högre höjd kan du hitta flak av drevsnö, var försiktig om du hittar tjocka flak på branta läsluttningar.

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Våta laviner


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora


Våta laviner

Våta flaklaviner och våta lössnölaviner. Problemen hanteras genom att undvika branta sluttningar där snön är uppvärmd och våt. Var extra försiktig om snön värms upp snabbt på grund av sol, plusgrader eller regn. Våta laviner startar ofta spontant och kan gå långt ned i flackare terräng. Våta lössnölaviner och snöbollar i brant terräng är varningstecken på tydlig värmepåverkan. Se även upp för hängdrivor, som försvagas och kan rasa ner. De kan starta stora laviner på sluttningen under.

Lavin- och snöobservationer

Vi har inte sett eller fått in några rapporter om laviner i området. Vårvärmen har tidigare gjort att vi har plusgrader i snötäcket i alla riktningar och omvandlingen till allmänt blöt vårsnö fortsätter. Upp till, och ofta över, trädgräns är snötäcket nära 0 grader hela vägen ner till marken med bitvis bottenlös snö och ett lager med bägarkristaller. Var speciellt försiktiga vid hängdrivor samt branta sluttningar som har drevsnö eller djupare lös snö som är lätt att sjunka igenom!
x