• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Lördag - undvik alla läsluttningar

Det har bildats nya drevsnöflak under fredagen. Mer snö och friska vindar gör att de kommer byggas på. Förutom drevsnö så finns lavinproblemet bestående flak kvar. Nedan ser du på vilka sluttningar och i vilka väderstreck de båda problemen finns. Undvik helt de läsluttningar som samlat snö av vinden. Du känner igen läsluttningar på att snön ser jämn och orörd ut. Rådet är att helt undvika läsluttningar och särskilt områden där snötäcket är tunnare, till exempel runt stenar, klippor eller på konvexa sluttningar.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Fredagens observationer gav värdefull information på flera punkter. Lavinsprängningar i Hemavans skidområde utlöste tre laviner i de drevsnöflak som bildades 13-14 januari. Sannolikt behövs ganska stor belastning för att det ska hända på andra platser, men sprickutbredningen visar att lavinerna kan bli tillräckligt stora för att begrava en människa. Det största problemet inför helgen ser ut att bli ny drevsnö som under fredagen lägger sig på kalfjällets läsluttningar. Inte minst för att det bäddar in ett svagt rimfrostlager som gör att laviner kan bli lätta att starta med liten belastning. Hur tjocka flaken blir beror på vindstyrkan och hur länge snödrevet fortsätter.

Fjällväder

Väst eller nordvästlig vind, tidvis frisk på kalfjället. Mest mulet och i västra delen tidvis snöfall. Det kan komma runt 10 cm. 10-15 minusgrader.
x