Skip to Content

Sveriges Lavinutbildningar

Sveriges Lavinutbildningar- SVELAV är Sveriges nationella utbildningskoncept för lavinutbildningar och lavinkurser. Naturvårdsverket har, i egenskap av huvudman för de nationella lavinprognoserna, en central roll och står i SVELAV framförallt för kvalitetssäkring av utbildningsmaterial och utbildare.

För dig som vill gå en lavinkurs så är Sveriges Lavinutbildningar – SVELAV en garanti för kvalitet som ger dig trygghet. SVELAVs utbildningar är utvecklade av Sveriges samlade lavinexpertis. De instruktörer som är anslutna till  SVELAV är landets främsta lavinutbildare och samtliga har lång erfarenhet av att jobba i fjällen med lavinsäkerhet. Lavinkurserna i SVELAV följer alltid de senaste internationella riktlinjerna och branschpraxis.

utbildningskalendern kan du leta efter lavinkurser och andra utbildningstillfällen som arrangeras av företag med instruktörer anslutna till Sveriges Lavinutbildningar. I kalendern listas samtliga aktuella utbildningar. Tänk på att listan uppdateras löpande under säsongen.

En uppdaterad lista över aktiva lavininstruktörer hittar du alltid på denna webbsida under fliken instruktörer.