Översikt lavinprognoser


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen

2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen

2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen

1

Liten lavinfara

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

1

Liten lavinfara

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen

1

Liten lavinfara

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

1

Liten lavinfara

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
Läs lavinprognos

x