• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Stor lavinfara i Abisko/Riksgränsfjällen samt i Kebnekaisefjällen. Bedömningen gäller till 2021-03-04 kl 18.

I prognosområde Abisko/Riksgränsfjällen samt i Kebnekaisefjällen är det fortsatt utfärdat STOR (4) lavinfara och det bedöms råda mycket farliga lavinförhållanden.  Vårt råd är att undvika att vistas i och nära brant terräng det kommande dygnet.

För fler råd och detaljerad information om lavinfaran, se aktuell prognos för respektive område. 

Detta är Lavinprognoser

Den här sidan har vi skapat för dig som färdas i de svenska fjällen vintertid. Här hittar du under vintersäsongen dagliga bedömningar av lavinfaran för sex välbesökta svenska fjällområden. Lavinprognoserna publiceras dagligen kl. 18.00.

x