• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Detta är Lavinprognoser.se

Den här sidan har vi skapat för dig som färdas i de svenska fjällen vintertid. Här hittar du dagliga bedömningar av lavinfaran för fem välbesökta svenska fjällområden. För att göra prognoserna samlar vi in observationer från fjällen, bedömningar av lokala experter och väderinformation. Sedan sammanställer vi det till de bästa rekommendationer vi kan ge. Använd prognoserna till att fatta säkrare beslut på fjället. Men kom ihåg att du själv ansvarar för var och när du åker, och därmed också för hur stora risker du utsätter dig för.

Lavinprognoser.se drivs av Naturvårdsverket. Datainsamlingen till prognoserna görs i samarbete med en rad aktörer i svenska fjällvärlden och med andra myndigheter. 

x